• Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

    Mihalík, Železníková a spol.

    advokátní kancelář

Služby

Jak to u nás funguje?

  • Kontaktujte nás a popište svůj případ.
  • Provedeme analýzu celé záležitosti a navrhneme řešení
  • Pokud však váš požadavek nebude mít řešení, narovinu vám to řekneme.
  • Dohodneme se na podmínkách.
  • Zastaneme se vašich práv.

Náhrada škody od státu

Máte pocit, že vám vznikla škoda při výkonu veřejné moci kvůli nesprávnému úřednímu postupu, při nezákonném rozhodnutí, kvůli nepřiměřené délce řízení, nebo snad z důvodu zahájení trestního stíhání, které nakonec skončilo zproštěním obžaloby? Nenechte se odbýt. Pokud vám stát způsobil újmu, zasloužíte si náhradu.

Náhrada škody vzniklá při provozu na pozemních komunikacích

Narazili jste na komplikace s náhradou škody po dopravní nehodě? S naší právní pomocí se můžete vyhnout komplikacím, které s sebou může přinést jednání s pojišťovnami či druhou stranou. Zajistíme, abyste získali spravedlivou náhradu rychle a bez stresu.

Rozvod manželství

Rozvod manželství je emočně náročný proces, který má značný dopad na život všech zúčastněných. Majetkové vypořádání, stanovení péče o společné děti a jiné související záležitosti mohou být náročné. Je důležité mít po boku zkušeného odborníka, který rozumí právním aspektům i lidskému rozměru situace, aby následky byly co nejméně negativní.

Převody nemovitostí

Nenechte se zaskočit nepředvídatelnými situacemi. Ať už prodáváte, kupujete, darujete či převádíte nemovitost v rámci rodiny, vyřešíme pro vás všechny právní aspekty. Vypracujeme kupní smlouvu, návrh na vklad do katastru nemovitostí, zajistíme úschovu a výplatu kupní ceny, obstaráme štítek o energetické náročnosti a vyřešíme všechny další náležitosti, které s prodejem a převodem nemovitosti souvisí.

Zastupování v civilním řízení

Jsme připravení vás zastoupit ve sporech v oblasti rodinného, majetkového i obchodního práva. Cílem je dosáhnout pro vás co nejlepšího výsledku. Nikdy však nezapomínáme na to, že dohoda je v mnoha případech lepší než rozhodnutí soudu. Soudní spor nepovažujeme za soutěž, ve které je třeba porazit protivníka na úkor zájmů klienta.

Právo týkající se vína, vinařství a vinohradnictví

Vzhledem k tomu, že působíme hlavně na jižní Moravě, je spousta našich známých, přátel a klientů z řad podnikatelů zabývajících se výrobou a prodejem vína. Díky zkušenostem se proplétáme bludištěm práva Evropské unie týkajícím se tohoto krásného odvětví. Potřebujete poradenství v oblasti označování vín, obchodních vztahů nebo řešení sporů? Pomůžeme vám.

Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

Při ochotě všech zúčastněných pomůžeme zrušit a vypořádat vše dohodou, v opačném případě sepíšeme a podáme žalobu k soudu. V každém případě vás krok za krokem provedeme celým procesem, abyste dosáhli optimálního výsledku. Hlavním cílem je však vždy ochrana vašich zájmů, ať už jde o společné vlastnictví staveb, pozemků nebo jiných majetků.

Zastupování v trestním řízení

Trestní řízení je výrazným zásahem do života každého jednotlivce a dopady mohou být zásadní. Zastoupíme vás ve všech fázích tohoto procesu – od vyšetřování, přes obhajobu při hlavním líčení a v případě potřeby i při podání opravných prostředků. Vše s důrazem na upřímnou komunikaci a důvěrný vztah.

Plný právní servis pro podnikatele

S námi máte jistotu, že váš byznys má pevné nejen právní základy a je připraven čelit jakýmkoliv výzvám. Pomůžeme se všemi aspekty vašeho podnikání. Od zakládání společností, smluvního práva, pracovněprávních otázek, až po zastupování v obchodních sporech, ochranu duševního vlastnictví či organizaci valných hromad. Zajistíme, aby vaše podnikání bylo v souladu s právními předpisy a minimalizujeme rizika, která s podnikáním souvisí.

Zastupování ve správním řízení a před správním soudem

Správní řízení může být komplexní a náročné, zvláště pokud se dotýká vašich osobních nebo podnikatelských zájmů. Provedeme vás jednáním před správním orgánem i v řízení před specializovanými soudními senáty. Ať už se jedná o stavební povolení, žádosti o azyl, řízení v oblasti životního prostředí nebo jiné správní záležitosti, jsme tu, abychom vás zastupovali.

Ochrana před neoprávněnou exekucí

Pokud máte obavy, že vám hrozí neoprávněná exekuce či již proti vám byla zahájena, zastoupíme vás. Exekuční řízení důkladně prověříme a napravíme případné nesrovnalosti nebo chyby. Jestliže máte pocit, že exekutor postupuje nestandardně, nevhodně či protiprávně, nebo pokud se výkon rozhodnutí vztahuje na věci, které nejsou ve vlastnictví dlužníka, neváhejte se na nás obrátit.

Zastupování dlužníků i věřitelů v insolvenčním řízení

Chápeme, jak zásadní mohou být důsledky insolvenčního řízení pro všechny zúčastněné strany. Pokud jste dlužníkem hledajícím řešení své finanční situace, provedeme vás insolvencí tak, aby se vás co nejméně dotýkala. Pokud jste věřitel, přihlásíme pohledávku do insolvenčního řízení, případně ho vaším jménem přímo zahájíme.

Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

Kontakty

Mihalík, Železníková a spol.,
advokátní kancelář

Bezručova 90, 692 01 Mikulov

vedoucí kanceláře
+420 739 228 441
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky:

JUDr. Vojtěch Mihalík:
9v2334b

JUDr. Kateřina Železníková, LL.M.:
gabqddw

Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář:
wvc7n6d

IČ: 19214138


vytvořil pixelhouse.cz