• Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

    Mihalík, Železníková a spol.

    advokátní kancelář

Služby

§ 3 odst. 2 zákona o advokacii praví, že advokáti poskytují právní služby ve všech věcech. Advokát by tedy měl znát perfektně celý právní řád, tento musí umět interpretovat a erudovaně aplikovat. Moderní společnost však dospěla do stavu, kdy je přesvědčena, že problém je vyřešen přijetím právního předpisu, následkem čehož naše životy ovlivňuje tak neuvěřitelné množství norem, že nemůže být v silách žádného právníka se v nich vyznat tak, aby byl schopen ve všech oblastech poskytovat perfektní právní službu. Máme za to, že v případě advokacie je třeba se specializovat a v oblasti specializace pak dosahovat výborných výsledků. Touto cestou se snažíme vydat při naší praxi i my.

I přes výše uvedené podotýkáme, že pokud nás navštívíte s jakýmkoliv právním problémem, budeme se Vašemu požadavku snažit vyhovět za nejlepšího vědomí a svědomí, jsme schopni nastudovat každou požadovanou právní oblast, případně jsme připraveni Váš případ doporučit kvalifikovanějšímu odborníkovi.

Nejlépe se cítíme v oblastech práva soukromého (občanského, obchodního, rodinného, pracovního) a z oblastí „speciálních“ preferujeme:

Zastupování v civilním řízení

Nevyhledáváme hromadné vymáhání pohledávek. Specializujeme se na soudní spory vyžadující skvělou znalost práva a jeho aplikaci. Vyžíváme se v kreativních a neotřelých postupech. Nikdy však nezapomínáme na to, že dohoda je v mnoha případech lepší než rozhodnutí soudu. Soudní spor nepovažujeme za soutěž, ve které je třeba porazit protivníka na úkor zájmů klienta.

Právo týkající se vína, vinařství a vinohradnictví

S ohledem na působení na jihu Moravy se řada našich klientů rekrutuje z podnikatelů zabývajících se výrobou vína a obchodováním s touto komoditou. Pomocí těchto zkušeností se proplétáme bludištěm práva Evropské unie týkajícího se této problematiky, a získáváme dovednosti v této oblasti.

Rozvod, péče o dítě, vypořádání společného jmění manželů

V této konfliktní rodinné a soukromé záležitosti se snažíme svého klienta doprovázet tak, aby její následky byly pro všechny zúčastněné co možná nejméně negativní. Zajistíme rozhodnutí o rozvodu manželství, vyřešíme péči o děti a zrealizujeme vypořádání vzájemných majetkových vztahů.

Zastupování v trestním řízení

Účast na trestním řízení je z pohledu práva nejvýraznějším zásahem do osobnostní sféry každého člověka. Jsme schopni Vás zastoupit ve všech fázích tohoto procesu, pomoci s obhajobou a ochranou Vašich práv a zájmů, řešit podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání či sjednat dohodu o vině a trestu.

Převody nemovitých věcí

Hodláte prodat dům a chcete, aby vše proběhlo v pořádku a v naprosté jistotě na straně všech zúčastněných? Vypracujeme pro Vás kupní smlouvu a návrh na vklad práv do katastru nemovitostí, zajistíme úschovu a výplatu kupní ceny, obstaráme štítek o energetické náročnosti budovy.

Plný právní servis pro podnikatele

V rámci této oblasti jsme schopni Vám připravit jakoukoliv smlouvu dle potřeby a na míru Vašemu podnikání, zastupovat Vás v soudních a správních řízeních, provádět poradenství v oblasti pracovního práva a zajišťovat potřebné statusové otázky – organizaci valných hromad, zápisy do obchodního rejstříku apod. Jednoduše řečeno zastaneme hned několik pozic, které Vaše podnikání vyžaduje.

Zastupování ve správním řízení a před správním soudem

Správní právo je velice širokou oblastí, kdy jsme Vás schopni provést jak jednáním před správním orgánem (zejména v řízení o přestupcích či při spáchání správního deliktu), tak i v řízení před specializovanými soudními senáty.

Ochrana před neoprávněnou exekucí

Bylo proti Vám zahájeno exekuční řízení a jste přesvědčeni, že k tomuto došlo neoprávněně? Máte pocit, že exekutor postupuje nestandardně, nevhodně a protiprávně? Je výkon rozhodnutí vztahován na věci, které nejsou ve vlastnictví dlužníka? Neváhejte se na nás obrátit.

Náhrada škody od státu

Trval Váš soudní spor příliš dlouho? Byli jste obviněni, avšak posléze shledáni nevinnými? Dotkly se orgány veřejné moci Vašich práv? Máte právo na odškodnění Vaší újmy. Dosahujeme velmi dobrých výsledků při uplatnění nároků poškozených u Ministerstva spravedlnosti i v případném soudním řízení. Více informací na www.nahradaskodyodstatu.cz.

Zastupování dlužníků i věřitelů v insolvenčním řízení

Pokud jste věřitel, přihlásíme Vaši pohledávku do insolvenčního řízení, případně ho Vaším jménem přímo zahájíme. Budeme Vás zastupovat při všech úkonech spojených s tímto řízením a usilovat o co nejvyšší uspokojení Vaší pohledávky. Pokud jste dlužníkem, provedeme Vás insolvencí tak, aby se Vaší osoby co nejméně dotýkala. Insolvenční řízení nemusí znamenat konec Vašeho podnikání – pokud to bude jen trochu možné, můžeme se společně pokusit o reorganizaci jako možnosti řešení Vašeho úpadku.

Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

Kontakty

Mihalík, Železníková a spol.,
advokátní kancelář

Bezručova 90, 692 01 Mikulov

vedoucí kanceláře
+420 739 228 441
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky:

JUDr. Vojtěch Mihalík:
9v2334b

JUDr. Kateřina Železníková, LL.M.:
gabqddw

Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář:
wvc7n6d

IČ: 19214138


vytvořil pixelhouse.cz