• Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

    Mihalík, Železníková a spol.

    advokátní kancelář

Newsletter 05/2023

Povinnost zaměstnavatele k náhradě škody za zaparkovaná vozidla zaměstnanců

Nejvyšší soud se vyjadřoval k otázce, zda zaměstnavateli plyne či neplyne povinnost nahradit zaměstnanci škodu na vozidle, s nímž zaměstnanec dojíždí do práce. Soud přitom rozlišuje případy, kdy zaměstnavatel převezme vozidlo do úschovy (např. tím, že dá hlídači pokyn, ať hlídá též auta na vyhrazeném parkovišti) nebo nikoliv. Pouhé určení, kde dopravní prostředek zaparkovat není převzetím vozidla do úschovy, a tedy odpovědnost k případné náhradě škody nezakládá.

Připravovaná změna zákoníku práce

Zákonodárce aktuálně zapracovává změny, které se týkají lepšího sladění pracovního a soukromého života zaměstnance. Napříště se očekává, že zákoník práce bude obsahovat úpravu toho, že zaměstnanec smí požádat o umožnění výkonu práce na dálku (zejm. home office). Stejně tak bude upraveno, kdy zaměstnavatel smí nařídit práci na dálku.

Zavedení tzv. eDokladovky

Od příštího roku se předpokládá, že dojde k vystavení digitálního stejnopisu občanského a posléze též řidičského průkazu. Ty budou obsaženy v mobilní aplikaci a budou moci být užívány namísto dokladů listinných.

Účelové založení odborové organizace

Nejvyšší soud se dále zabýval případem, kdy se zaměstnavatel domníval, že došlo k založení odborové organizace jen za účelem ochrany konkrétního zaměstnance před výpovědí pracovní smlouvy. Soud však dovodil, že ani soudu ani zaměstnavateli nepřísluší posuzovat důvody, které vedly k založení odborové organizace, nebo přístup odborové organizace k uplatňování svých práv u zaměstnavatele a k přijímání nových členů. Jsou-li tedy splněny zákonné předpoklady, pak odborová organizace bez dalšího vznikla a zaměstnavateli plynou ve vztahu k ní povinnosti dle zákoníku práce.

Základní znaky závislé práce

Dle ustálené judikatury soudů se pro účely posouzení povahy právního vztahu posuzuje to, co skutečně bylo obsahem projevu vůle stran a nikoli subjektivní představy účastníků, resp. jejich pokus obcházet zákonnou úpravu. Společným rysem všech znaků závislé práce je osobní či hospodářská závislost zaměstnance na zaměstnavateli, dále je základním definičním znakem závislé práce, který ji odlišuje od občanskoprávních a obchodněprávních vztahů, skutečnost, že tato práce je vykonávána ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti a že zaměstnanec je povinen vykonávat práci osobně (nemůže se nechat při výkonu zastoupit).


Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář Mikulov

Kontakty

Mihalík, Železníková a spol.,
advokátní kancelář

Bezručova 90, 692 01 Mikulov

vedoucí kanceláře
+420 739 228 441
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky:

JUDr. Vojtěch Mihalík:
9v2334b

JUDr. Kateřina Železníková, LL.M.:
gabqddw

Mihalík, Železníková a spol., advokátní kancelář:
wvc7n6d

IČ: 19214138


vytvořil pixelhouse.cz